Innovationskraften i Sverige på stark frammarsch

·
Av Gästbloggare, 19 Apr 2011

Johan Carlstedt, projektledare för Innovation för tillväxt gästbloggar på Almegabloggen.

April månad har bestått av möten och seminarier runt om i Sverige för att diskutera innovation, tillväxt och utveckling. Engagemanget för att tänka nytt och stödja innovationsutveckling är fantastiskt påtagligt ur ett regionalt perspektiv.

Innovationshelgen i Växjö visade på en imponerande bredd av initiativ för att stimulera innovationsutveckling och vilja att förverkliga idéer. Det som också imponerar är att Småland, med sin historik av entreprenörskap och småföretagande, efter lågkonjunkturen har tagit behovet av ständig utveckling och förnyelse på största allvar. Innovationsutvecklingen engagerar hela regionen; näringsliv, myndigheter, Linnéuniversitet m fl.

Dalarna har rivstartat arbetet med att kraftsamla och utveckla ledarskap kring sitt regionala innovationsarbete. Behovet av rivstarten blev tydlig under ett seminarium om innovation och tillväxt i Ludvika arrangerat av Samarkand. Jag blev positivt överraskad av drivkraften och de satsningarna som nu sker i och kring Ludvika. ABB utvecklar sin verksamhet och kommer nyanställa kraftigt, Spendrups koncentrerar sin Sverigeproduktion till orten, flera gruvbolag prospekterar för etablering, utbildningssatsningarna är kreativa och breda, kluster med internationella ambitioner utvecklas och förstärks. Två stora utmaningar finns dock. Kompetensförsörjningen och boendet. Här blir behovet av en nationell innovationsstrategi tydligt. En nationell innovationsstrategi som möter upp regionala ambitioner och underlättar regionala innovationsstrategier, för att stimulera och underlätta innovationsutvecklingen i hela Sverige.

I juni kommer IVAs process Innovation för tillväxt presentera en Sverige-bild över regionala nulägesanalyser och innovationsstrategier. Jag ser redan nu en stark framtidstro i den Sverige-bilden, som också understöds av människor som vågar och vill utöva ett tydligt ledarskap kring innovation. Nu är det upp till regeringen att svara upp mot den regionala innovativa kraften med egen förnyelsevilja och handlingskraft. Det är människor av kött och blod som gör skillnad. Detta gäller även beslutande ministrar på regeringsnivå.

Låt oss ”dissa” Jante och ”hissa” människor som vågar göra skillnad!

Glad Påsk!

Johan Carlstedt, huvudprojektledare Innovation för tillväxt, IVA