Polis eller RUT?

· · ·
Av Gästbloggare, 14 Apr 2011

Kritiken mot skattereduktionen för hushållsnära tjänster kvarstår från vissa håll. Förvisso har man nu äntligen släppt uttrycket ”pigavdrag” men i övrigt brukar den mesta av argumentationen vara densamma. De flesta kritiker har gått från att klaga på att för få använder skattereduktionen, till att fel personer använder den, till att för många använder den.

Senaste utspelet står Arbetarrörelsens tankesmedja för. I Martin Lindboms rapport De nya bidragstagarna görs ett antal fundamentala misstag som dessvärre är vanligt förekommande i debatten om RUT. Man riktar kritiken mot skattereduktionen för hushållsnära tjänster men pekar på kostnaden för både ROT och RUT. Utöver det redovisas endast kostnadssidan av systemet utan att redovisa intäktssidan vilket rent naturligt ger en snedvriden och felaktig bild av skattereduktionen.

Hemservice är en egen bransch som har få likheter med byggbranschen. Det är förvisso smickrande att jämföra omsättningen och utvecklingen av hemservicebranschen med kostnaden för hela polisväsendet eller finansieringen av vård, skola och omsorg, men det är också väldigt fel. Under år 2010 betalades det ut 1,3 miljarder i skattereduktion för hemservicetjänster (RUT). Under samma period betalades det ut 13,1 miljarder för ROT-tjänster.

Martin Lindblom skriver att för 15 miljarder (ROT + RUT) kan den offentliga sektorn anställa omkring 30 000 personer. Samtidigt har han i sina egna uträkningar kommit fram till att de 1,3 miljarderna för RUT motsvarar 7 000 helårsanställda i hemservicebranschen. En efterfrågan på hemservice som skulle motsvara 15 miljarder skulle utifrån det resonemanget morsvara cirka 80 000 anställda.

När skattereduktion för hushållsnära tjänster infördes den 1 juli 2007 var det av flera anledningar. Genom förändring i skattesystemet var målet att minska den svarta sektorn, skapa fler arbetstillfällen och företag samt främja jämställdheten. Ett liknande system fungerade i Finland och Konjunkturinstitutet visade dessutom att systemet är kostnadsneutralt för statskassan vid 10 000 anställda i branschen. Vi är där nu. Från hemservicebranschen kan vi därför garantera att reformen har en intäktssida för samhället som idag överstiger kostnaden.

Slutsatsen är att du som medborgare inte behöver vara orolig för att just RUT skulle innebära minskade satsningar på andra områden, då skattereduktionen för hushållsnära tjänster är självfinansierad.

Johan Huldt, branschanalytiker Almega.