Bra exempel på modernt avtal

· ·
Av Jonas Milton, 06 Apr 2011

Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdförbundet och sjukgymnasterna har skrivit ett modernt lokalt lönebildningsavtal. Man ska också fördjupa samarbetet i arbetstids- och kompetensutvecklingsfrågor. Så ska ett partsgemensamt framtidsarbete se ut!