Osund strategisk prissättning ett minne blott?

·
Av Gästbloggare, 28 Mar 2011

Kammarrätten i Stockholm har i flera mål under februari och mars (se bl.a. 5913-10, 5915-10 och 5603-10) konstaterat att Stockholms Läns Landstings utvärderingsmodeller, som möjliggör för osund strategisk prissättning, strider mot de grundläggande principerna i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Konkurrensverket forskar kring denna problematik och kommer att publicera en forskningsrapport i slutet av maj 2011. Ett bra initiativ tycker jag.

Jag rekommenderar att ni leverantörer meddelar upphandlande myndigheter eller enheter om ni ser att de tillämpar utvärderingsmodeller som öppnar upp för manipulation.

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega