Konfliker måste uppmärksammas

· ·
Av Marie Silfverstolpe, 25 Mar 2011

Läste just nu i Du och jobbet att sjukskrivning ökar efter bråk på jobbet. Hanna Hultin som är doktorand på Karolinska har tillsammans med ett antal meriterade kollegor gjort studien. 

När sjukfrånvarodebatten var som intensivast var just frågan om bråk på jobbet skulle kunna godkännas som sjukfrånvaro. För mig är inte konflikter anledning till sjukfrånvaro men jag är medveten om att en konflikt i vissa fall kan leda till en depression.

Konflikter på arbetet ska uppmärksammas av och hanteras av chefen. Konflikter är dock svåra att hantera och många drar sig för att ge sig in i dem. Dessutom är det inte alltid så att chefen vet om att det är en konflikt.

För mig är det viktigt att man kallar saker vid sitt rätta namn. Annars kan det bli så att fel eller inga åtgärder sätts in. Precis samma problembild kan man se när det gäller de många 100 000-tals  som konsumerar alkohol på ett sådant sätt att det finns risk för problem i arbete.

Precis som vid konflikter så måste problemen synliggöras och uppmärksammas och göra detta i ett tidigt skede.