Rapport från Tillväxtdagarna

· · · · · ·
Av Karin Bäcklund, 18 Mar 2011

H.K.H Prins Daniel inledde Tillväxtdagarnas andra dag

Jag har spenderat två dagar i Göteborg och på Tillväxtdagarna – dagarna som samlade alla som vill skapa bättre förutsättningar för lokal och regional tillväxt, entreprenörskap samt företagande enligt egen utsago från arrangörerna.

Under dagarna medverkade Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg och chefekonom Lena Hagman i olika seminarier.

Lena Hagman presenterar rapporten Tjänstenäringarnas roll för den ekonomiska tillväxten

Fredrik Bergström och Lena Hagman presenterar rapporten Tjänstenäringarnas roll för den ekonomiska tillväxten

Lena Hagman presenterade sin nya rapport Tjänstenäringarnas roll för den ekonomiska tillväxten som hon skrivit tillsammans med Fredrik Bergström från WSP. Rapporten visar att Sverige var ledande i konkurrenskraft och produktivitets tillväxt från mitten 1990-talet till mitten av 2000-talet och förklaringen till den ledande positionen var det ökande tjänsteinnehållet i näringslivet som bidrog till att höja produktiviteten. Jämfört med EU hade Sverige starkt konkurrenskraft i många tjänstebranscher under perioden. Efterfrågan på kunskapsintensiva tjänster ökade vilket ledde till en stark sysselsättningsökning i de kunskapsintensiva branscherna.

Fortfarande är efterfrågan på de här tjänsterna stark, men tillgången har varit för liten. Man har inte kunnat öka produktionen efter efterfrågan pågrund av att man inte hittar tillräckligt med arbetskraft till de kunskapsintensiva branscherna. Sveriges ekonomi har återhämtat sig, men man har inte löst problemet. För att komma tillbaka till en långsiktig hög produktivitetstillväxt måste man se till ökad tillgång på högkvalificerad kompetens på arbetskraft, sa Lena Hagman.

Lena Hagman, Cecilia Skingsley från Swedbank och Lena Bäcker från Kommuninvest

Lena Hagman, Cecilia Skingsley från Swedbank och Lena Bäcker från Kommuninvest

Lena Hagman deltog även i en paneldebatt på temat Har vi rätt ekonomisk politik om krisen kommer? Lena framförde att vi kan dra lärdom från finanskrisen eftersom Sverige har klarat sig mycket bättre än andra länder. Anledningen till att vi klarat oss bättre är för att vi stimulerat tjänstesektorn på flera sätt, till exempel genom låga räntor, förbättrad infrastruktur och rutavdraget. När det kommer en ny kris måste vi fortsätta stimulera tjänsteproduktionen eftersom den håller uppe sysselsättningen. Det är i tjänstesektorn de nya jobben kommer, även under kriser.  Det kan man till exempel göra genom att införa ett RIT-avdrag.

Ulf Lindberg på Tillväxtdagarna

Ulf Lindberg under Tillväxtdagarna

Ulf Lindberg deltog i en paneldebatt om framtidens äldrevård och påtalade att de privata aktörerna måste få samma villkor som de kommunala. Ulf Lindberg föreslog att man inför en nationell äldreomsorgspeng för ökad valfrihet inom äldreomsorgen, eftersom pengsystem gör att det blir lättare att kombinera kommunala pengar med privata pengar.

Ulf Lindberg, Henrik Lindberg, Peter Lundahl, Emma Lennartsson, Wanja Lundby Wedin och Olle Ludvigsson

Under seminariet Den svenska arbetsmarknaden efter krisen efterfrågade Ulf Lindberg en bredare syn på omställning. Om man är sjuk eller arbetslös är egentligen inte intressant, det viktiga är att man kommer tillbaka till arbetslivet. Ett sätt är att införa en allmän A-kassa.

Ulf Lindberg sa i övrigt att man måste utgå från fakta, hur näringslivet verkligen ser ut. Det är tjänstesektorn som dominerar, och de kunskapsintensiva tjänsterna som växer mest. Då måste omställning och möjlighet att ha ett arbete handla om kompetens. För att få en rörligare marknad måste man ha en kompetenstrygghet snarare än en trygghet som bygger på att antal tjänsteår avgör i vilken ordning man får sparken.

// Karin Bäcklund