RUT är populärast bland barnfamiljer och bland äldre

·
Av Gästbloggare, 15 Mar 2011

I går presenterade SCB uppgifter för skattereduktionen för hushållsnära tjänster från år 2009. En kort sammanfattning av uppgifterna är egentligen en repetition av vad Almega har presenterat tidigare. Användandet av hushållsnära tjänster fördubblades mellan år 2008 och år 2009. Enligt Skatteverkets uppgifter ökade utbetalad reduktion med ytterligare 80 procent under år 2010.

RUT är populärast bland barnfamiljer och bland äldre. Personer över 65 år utgör 34 procent av köparna och kvinnor köper tjänster i högre utsträckning än män. Något som föranleder frågan om inte RUT tjänsterna också regelmässigt skulle kunna ersätta servicetjänsterna inom hemtjänsten. Efterfrågan och ökningen bland äldre köpare visar nämligen att det tycks finnas ett behov bland äldre att själva få bestämma vilken typ av service man vill ha och av vem man vill ha den utförd av.  

SCB lägger precis som förra året stor vikt vid inkomstfördelningen hos de som köper hushållsnära tjänster. Man vill påvisa det naturliga sambandet mellan att de med högre inkomster köper mer tjänster generellt än personer med lägre inkomster. Detta är inte unikt för just hushållsnära tjänster utan samma mönster finns i alla branscher. Tvärtom har antalet individer som köper tjänsterna ökat i samtliga inkomstklasser i jämförelse med 2008.

Det som däremot inte framkommer av SCB:s redovisning är just jämförelsen med det så kallade ROT-avdraget. Skillnaderna är värda att lyfta fram. Medan hushållsnära tjänster, RUT, främst nyttjas av kvinnor, 60 procent, är förhållandet det motsatta för ROT-tjänster där det är 60 procent män som får skattereduktion för ombyggnation. En annan intressant aspekt är att trots att ökningen av skattereduktionen för RUT-tjänster fördubblats mellan år 2008-2009 utgör det bara sju procent av den totala sammanslagna reduktionen för RUT och ROT. Övriga 9,6 miljarder har gått till ROT-tjänster. Den enda likheten mellan dessa två vitt skilda branscher är att de som köper ROT-tjänster har en närmast identisk inkomstfördelning som de som köper RUT-tjänster.  

Läs även:

SR, Magnus Andersson, Christer Sörliden

Johan Huldt, branschanalytiker Almega.