Påverka upphandlingsutredningen

·
Av Gästbloggare, 08 Feb 2011

Nu har alla en chans att tycka till om upphandlingsreglerna, via upphandlingsutredningens hemsida.

Jag läste också i Offentliga Affärer att utredaren Anders Wijkman sagt följande:  Jag tycker mig se mer och mer att de problem vi ser på upphandlingsområdet inte kan härledas till regelverket utan snarare till tillämpningen av regelverket. Det finns många rädslor och myter kring vad som är möjligt.

Att det rör sig om tillämpningsproblem är en viktig insikt, tycker vi på Almega.

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega