31 % bifall i upphandlingsmål


Av Gästbloggare, 28 Jan 2011

Konkurrensverket har släppt en rapport om siffror och fakta om offentlig upphandling. Särskilt intressant är statistik kring överprövningar.

I skriften framgår resultat av avgjorda mål om överprövning av upphandlingar i förvaltningsrätt år 2010: 31 % helt eller delvis bifall, 27 % ej sakprövat (till exempel pga att ansökan kom in för sent eller överlämnats till annan förvaltningsrätt) och 42 % av ansökningarna fick avslag.

Det är alltså en mycket hög bifallsfrekvens. Några  så kallade okynnesöverprövningar i bred bemärkelse bör man således inte prata om.

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega