Fungerar svensk lönebildning?

·
Av Jonas Milton, 27 Jan 2011

Jag deltog igår som kommentator på forskningsinstitutet Ratios seminarium Fungerar svensk lönebildning? med Nils Gottfries som skriver om lönebildningen i Långtidsutredningen. Rapporten är intressant men jag tycker företagsperspektivet kan lyftas fram ytterligare. Vidare saknar jag en beskrivning av den strukturomvandling mot alltmer kunskapsintensiv tjänsteproduktion som pågår.