Vill du vara med i referensgrupp till upphandlingsutredningen?

·
Av Gästbloggare, 19 Jan 2011

 Vill du vara med i referensgruppen?

Det börjar dra ihop sig inför första expertgruppsammanträdet för upphandlingsutredningen 2010 med titeln Utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken (Dir.2010:86) som är den 24 januari. Det är en viktig utredning och jag håller just nu på att samla ihop en gedigen referensgrupp av leverantörer som jag kommer att bolla olika upphandlingsfrågor med. Om du som läser detta arbetar med offentlig upphandling på leverantörssidan är du välkommen att kontakta mig om du vill ingå i referensgruppen. Skicka ett mail till ted.ekman@almega.se eller ring mig på 08-762 69 11.

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega