Bra att se över LAS!


Av Jonas Milton, 18 Jan 2011

Granska LAS

Svenskt Näringsliv och LO tillsätter nu en utredningsgrupp för att se över tillämpningen av LAS. Bra att så sker och förhoppningsvis följer att vi blir ense om moderniseringar av våra föråldrade turordningsregler.