Almegas policy för sociala medier


Av Karin Bäcklund, 03 Jan 2011

Vilken lönetyp är Jonas Milton?

Sociala medier blir allt vanligare, men många arbetsgivare känner sig osäkra på hur de ska hantera dessa nya digitala medier. Öppenheten och transparensen skapar säkerligen en rädsla hos många samtidigt som många också upptäckt fördelarna, till exempel den marknadsföringspotential som finns.

För att underlätta för både arbetsgivare och medarbetare är det viktigt att ha en policy för sociala medier. Almega har tagit fram en policy som alla medarbetare ska förhålla sig till. Syftet är att ge riktlinjer så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt.

Här är Almegas policy för sociala medier. Hämta gärna inspiration!

// Karin Bäcklund