Almega i upphandlingsutredning


Av Gästbloggare, 16 Dec 2010

Almega kommer att delta i upphandlingsutredningen 2010 med titeln Utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken (Dir.2010:86). Tidigare EU-parlamentarikern Anders Wijkman (KD) har blivit utsedd till särskild utredare. Syftet är att regeringen ska få underlag för att förbättra och effektivisera den offentliga upphandlingen. Första expertsammanträdet hålls den 24 januari 2011 och utredningen ska redovisas senast den 28 juni 2012.

Jag kommer att representera Almega i utredningen, vilket jag ser fram emot!

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega