Möte med Almegas expertnätverk för upphandling

·
Av Gästbloggare, 10 Dec 2010

I onsdags träffades Almegas expertnätverk för offentlig upphandling för andra gången. Gruppen består av experter inom området, från företag, universitet, myndigheter, kommuner, landsting och regeringen. Syftet är att träffas för att diskutera aktuella och svåra frågor kring offentlig upphandling. I veckan diskuterades problemen med utvärderingsmodeller som möjliggör för strategisk prissättning/nollbud, regeringsrättens senaste domar, det svåra med sociala (framförallt etiska) hänsyn i offentlig upphandling samt problematiken med vissa oskäliga avtalsvillkor.

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega