Privata aktörer kan bryta utanförskap

· ·
Av Marie Silfverstolpe, 04 Nov 2010

I går fick vi in en debattartikel på svd opinion som berörde frågan om aktiva åtgärder under rehabiliteringen. Intressant är att  den kom in samma dag som Göran Hägglund säger, också på brännpunkt, att prestige inte ska stå i vägen för justeringar i den stora sjukförsäkringsreformen. Det skulle vara spännande om Göran Hägglund som ett led i detta skulle kunna öppna upp för privata utförare!