Otydliga krav i uppförandekod

·
Av Gästbloggare, 29 Okt 2010

På ett seminarium som Stockholms läns landsting höll tidigare i veckan framgick det att leverantörer i allt högre grad kommer att se sociala krav när landstingen upphandlar IT-produkter. Detta kommer att ske genom att man måste uppfylla landstingens uppförandekod. Läs mer om den här.

Denna uppförandekod för med sig många oklarheter. Att ställa otydliga krav i offentlig upphandling strider mot LOU!

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega