Vilket spännande seminarium!

· ·
Av Marie Silfverstolpe, 28 Okt 2010

I går anordnade Svenskt näringsliv ett mycket intressant seminarium om Vägar från sjukförsäkring till arbete. Det var många intressanta föreläsare, många kloka idéer och ett spännande arbete för socialförsäkringsutredningen. 

Jan Edling, forskaren på Vinnova har alltid intressanta betraktelser. Det är viktigt att arbetet med att återskapa försäkringssystemets ursprungliga intentioner måste fortsätta varsamt och outtröttligt. Helt rätt vi måste ha en sjukförsäkring för sjuka och inte för arbetsmarknadspolitiska frågor. Hans inledning om att sjukfrånvarofrågan inte bara är en socialförsäkringsfråga utan egentligen en närings- och exportfråga. Vi måste stimulera företagandet för att öka antalet arbetstillfällen för att klara demografin. Eller som han sa – Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb. Han fortsatte med att sticka ut hakan genom att hävda att det inte är den enskilde som är ett problem utan det är vår gemensamma oförmåga att möta strukturomvandlingar.

Gunnar Axén hade en ödmjuk inställning till sin uppgift om t f ordförande i socialförsäkringsutredningen, han hoppas att dammet från valrörelsen har lagt sig och att det ska finnas möjlighet till att finna lösningar som är det finns en politisk majoritet för. Han var också medveten om att det finns anledning att se om det i den nuvarande försäkringen kan finnas anledning att göra justeringar för att förtydliga regelverket.

Men det är inte bara staten som kan agera för att minska utanförskapet. Nacka kommun  har  ett mycket intressant upplägg för att hjälpa dem som står långt utanför. Varför är det inte fler kommuner som vågar göra som Nacka eller Karlsborg med för delen.

Jag vill se ett samarbete med fler privata entreprenörer.  Jag är övertygad om det skulle underlätta för fler att få fler i arbete.  När tar Arbetsförmedlingen intryck av dessa försök? När tar arbetsförmedlingen intryck av erfarenheterna från U.K.  som William Smith från Ingeus berättade om?

Så arbetsmarknad och sjukförsäkring hänger ihop. Självklart ska det finnas utrymme för privata utförare inom både rehabiliteringen och matchningen.

Jag säger bara – tillämpa Lagen om valfrihetssystem – det kan vara ett sätt att minska utanförskapet!

Uppdaterat: Svenskt Näringsliv skriver om seminariet i artikeln Utanförskapet kostar 1050 miljarder.