Bra att S omprövar skattepolitiken


Av Jonas Milton, 28 Okt 2010

Jag tycker att Thomas Östros skickar signaler om en klok omprövning inom socialdemokratin. När budgetmotionen presenterades pekade han bland annat på frågan om förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och RUT-avdraget.