Spännande tid i upphandlingsvärlden!


Av Gästbloggare, 24 Sep 2010

Det är en intressant tid just nu i upphandlingsvärlden!

Anders Wijkman, tidigare EU-parlamentariker, har fått i uppgift att utvärdera hela upphandlingsregelverket, Dir.2010:86 Utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken.

Senast den 30 november kommer förslag på vad som ska gälla när myndigheter köper från sina egna bolag, se Dir.2010:08 Kommunala företag.

Något annat jag väntar på med spänning är Regeringsrättens avgörande i det så kallade Triclosan-fallet. Det ligger klart för avgörande, frågan är bara när det kommer.. Det kommer att bli vägledande för frågan hur upphandlande myndigheter och enheter kan ställa miljökrav i samband med offentlig upphandling.

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega