Kopplingen till arbetslivet i fokus i utbildningsdebatterna!

· · ·
Av Gästbloggare, 08 Jul 2010

Efter besök av flera seminarier kan jag konstatera att nästan alla lyfter fram att utbildningen måste kopplas bättre till arbetslivet. Till och med i högskoledebatten har arbetslivskopplingen börjat omnämnas i större utsträckning. Allt fler undersökningar bekräftar det Almega argumenterat inför propositionen kring högskolans nya kvalitetssystem- utbildningen har för svag koppling till arbetslivet.

Enligt en TCO undersökning anser 7 av 10 elever att kopplingen är för dålig. En större undersökning bland ca 80 000 studenter i EU säger att 98 % är missnöjda med kopplingen till arbetslivet. Borde det inte sedan länge vara uppenbart att studenterna ska ut på en arbetsmarknad och som till 95 % inte är den akademiska.

Även om det är positivt att politiken fått upp ögonen på arbetslivskopplingen så blir man oroad för hur politiken ser på att arbetslivskopplingen ska bli bättre. Mikael Damberg (S) trakasserar tankarna på alumnenkäter som ”lumparminnen” och förordar i stället bättre studievägledning på högskolorna! Om man tror att ökad arbetslivskoppling sker genom bättre studievägledning, så har man inget förstått. Arbetslivskopplingen måste integreras löpande i hela utbildningsprogrammet. Det handlar t ex om att ta reda på vilka huvudsakliga arbetsmarknader utbildningen har och förstå hur det kan påverka innehållet i utbildningen, regelmässigt ta in externa föreläsare , arbeta med case och examensuppgifter som har koppling även till arbetslivet och så vidare.

Det finns redan en god förebild för hur arbetslivskopplingen kan göras bättre. Den nya yrkeshögskolan vinner allt mer uppskattning bland studenter och arbetsgivare. Jag säger inte att det är den bästa mallen för högskolan, men här finns en riktig attityd till att leverera utbildning som är efterfrågestyrd – inte utbudsstyrd.

Gästbloggare: Björn Axelsson, näringspolitisk expert med inriktining på utbildnings- och kompetensfrågor på Almegas Näringspolitiska avdelning