Uppdrag matchning – hur lyckas nya Yrkeshögskolan?

· · ·
Av Gästbloggare, 05 Jul 2010

Diskussionen med den namnkunniga panelen om YH:s resultat efter 1:a året blev ganska kort och samstämmig. Arbetsgivare, fack, högskolerepresentanter, studenter och forskare var ganska eniga om att starten blivit lyckad och att det går att förena utbildning med arbetsmarknadens behov, ca nio av tio studenter får arbete direkt efter avslutad utbildning. Som en av paneldeltagarna uttryckte det YH borde vara förebild för alla de andra utbildningsnivåerna. Almega instämmer gärna i det.

Efterfrågestyrd utbildning fungerar i praktiken det vet vi redan genom YH:s ”föregångare” KY-utbildningen. Även vissa framsynta skolpolitiker börjar förstå att gymnasieskolan kan närma sig ett mer efterfrågeorienterat synsätt. Almega märker att Vård- och omsorgscollege och ServiceCollege möter ett ökat intresse. Här finns samma krav på att efterfrågan skall dokumenteras och att näringslivet (i majoritet) ska finnas med college styrgrupper.  Poängen i detta är att när företagen får inflytande så kommer också ansvaret och medverkan. Man får större insyn om elevernas kompetenser och ser utbildningarna som en ny rekryteringskanal, märkligare än så är det inte.

Debatten kom i stället mycket att handla om Yrkeshögskolans flexibilitet till nya utbildningar. Hur snabbt skall man kunna ställa om? För mig är det en lite märklig fråga. Den så ovan gemensamt hyllade framgången med studenter som får jobb direkt efter examen är just ett uttryck för att YH levererar det som efterfrågas.  Ibland är efterfrågan långssiktig och då upprepas utbildningen eller så minskar efterfrågan och utbildningen upphör till förmån för annan. Att YH gör behovsanalyser på regional och nationell nivå tillsammans med berörda branscher gör ju att matchningen blir rimligt rätt.

Fortsatt utvärdering av antagningskraven är annars ett ytterligare sätt att förfina matchningen inom Yrkeshögskolan. YH är annars redan på ett gott spår.

Gästbloggare: Björn Axelsson, näringspolitisk expert med inriktining på utbildnings- och kompetensfrågor på Almegas Näringspolitiska avdelning