Bra initiativ till en skola utanför dagens boxar

· ·
Av Gästbloggare, 05 Jul 2010

Skolan är ständigt ifrågasatt och mycket kritiserad och sällan visas de positiva sidorna. ”Klass 9A” i SVT är väl ett av de få mediala positiva bilderna  av skolans värld på sistone. Här visades vad man kan åstadkomma om man vågar tänka utanför boxen.  

Lärarförbundet  har tagit initiativ till ett intressant grepp i Almedalen. Tre reklambyråer hade antagit utmaningen att komma med förslag på hur skolan kan lyfta från den negativa bild man dras med. Mycket kom givetvis att handla om kampanjer och tävlingar men det som stack ut mest var GullersGruppen. De hade en tydlig vision av vilken den nya skolans utmaningar var i form av kompetenser och förmågor som möter de unga i arbetslivet – inte bara faktakunskap. De hade också en uppfattning om att arbetslivet måste komma in i skolan på ett mer naturligt sätt. Jag håller tummarna för att deras förslag får gehör hos juryn och kan bli inspiration för en ny mer vågande skolpolitik – vi behöver det så väl den globala ekonomin som de unga möter.

Gästbloggare: Björn Axelsson, näringspolitisk expert med inriktining på utbildnings- och kompetensfrågor på Almegas Näringspolitiska avdelning