Upphandlingar som öppnar för manipulation

·
Av Gästbloggare, 02 Jul 2010

Upphandlande myndigheter och enheter måste se över sina ramavtalsupphandlingar för att minska riskerna för strategisk prissättning genom nollbud. Strategisk prissättning slår hårt mot alla de företag som lägger ner mycket tid för att lämna uppriktiga priser i anbuden. Det är inte olagligt att göra en dålig affär och därmed inte heller lätt att förkasta anbud som är onormalt låga – men jag är säker på att kreativa upphandlare kan göra mycket för att åtminstone minimera risken för detta vid ramavtalsupphandlingar.

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega