Arbete för förbättrade förfrågningsunderlag


Av Gästbloggare, 28 Maj 2010

Almega deltar i Kammarkollegiets arbete med att ta fram en checklista för förfrågningsunderlag. Syftet är att underlätta och ge vägledning till upphandlarna/inköparna. Effekten kommer att bli bättre och tydligare förfrågningsunderlag för leverantörerna. Frågor som kommer att besvaras i checklistan är bland annat vad man ska tänka på när man upprättar ett förfrågningsunderlag och hur man undviker diskriminerande, konkurrenssnedvridande och onödiga krav.

Även om arbetet inte är klart ännu så är det tydligt att vi har mycket att vinna på att samarbeta med beställarna!

Checklistan är en del av det arbete som görs inom ramen för Kammarkollegiets nationella upphandlingsstöd.

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega