Fastighets varslar


Av Jonas Milton, 21 Maj 2010

Vi fick just ett varsel från Fastighets avseende våra saneringsföretag. Man varslar om arbetsnedläggelse hos ett antal  saneringsföretag som arbetar åt några kända företag – Scania, Volvo, Göteborgs Posten, Forsmark. Vi har erbjudit Fastighets uppgörelse i samma nivå som övriga på arbetsmarknaden. Men det räcker tydligen inte. En utbruten konflikt drabbar alltså främst kundföretagen, det vill säga tredje man. Kundföretagen har i sin tur nyligen träffat avtal med sina motparter och härigenom åstadkommit arbetsfred. Trodde dom. Med världens ”liberalaste” regler om sympatiåtgärder kan en arbetsgivare aldrig vara lugn.