Öppna upp för dialog och förhandling med leverantörerna

·
Av Gästbloggare, 06 Maj 2010

Juridiken bakom den offentliga upphandlingen måste givetvis följas, men rädslan från inköparna att göra fel får inte hämma möjligheterna att göra bra affärer. Det är inte lagen som sätter käppar i hjulen, det är den restriktiva tillämpningen.

Öppna upp för dialog med leverantörerna innan upphandlingen påbörjas, det ger en bättre marknadskännedom och ger information om nya förbättrade lösningar. Självklart ska ingen leverantör särbehandlas eller ges otillbörlig konkurrensfördel, men utöver det finns inga begränsningar. En annan outnyttjad möjlighet är den att förhandla. Huvudregeln vid upphandling under tröskelvärdena är att det ska skrivas ut i förfrågningsunderlaget om man inte  kommer att förhandla. Det råder dock en missuppfattning om att förhandlingar inte kan göras. Det är alltså felaktigt.

Både det offentliga och det privata har att vinna på att den offentliga upphandlingen öppnas upp och att fler dialoger förs mellan parterna.

Jag träffade nyligen en upphandlare som berättade att de efter tilldelningsbeslut ringer runt till anbudslämnarna och lyssnar på deras synpunkter om upphandlingen. Det är en mycket bra idé. Det ger dels feedback till upphandlaren, samtidigt som eventuella oklarheter kan lösas på ett snabbt och bra sätt.

Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega