LO överraskade av företagen


Av Gästbloggare, 27 Apr 2010

Dagens prognos från LO  visar hur fel de hade för ett år sedan om utvecklingen på arbetsmarknaden. Då räknade de med att sysselsättningen i Sverige skulle minska med hela 335 000 under perioden 2009-2011. Nu räknar de med ett fall på 100 000 under 2009-2010.

Jag räknade då, i april 2009, med ett fall på knappt 200 000. Jag hade en betydligt ljusare prognos än andra prognosmakare eftersom jag räknade med ett betydligt mindre fall inom tjänstesektorn.

Det som överraskat LO är att företagen valt att behålla personal i betydligt större omfattning än i tidigare konjunkturnedgångar. Men de väljer att inte förklara varför, varken i sin konjunkturrapport eller i sin artikel på DN-debatt i dag. Jag är nästan säker på att de känner till förklaringarna men väljer att hålla tyst om dessa, eller så är det anmärkningsvärt att de inte tagit reda på svaren som finns.

Det handlar mycket om att sysselsättningen inom kunskapsintensiva branscher inom tjänstesektorn till och med ökat. Företagen inom dessa branscher har valt att behålla främst högutbildad arbetskraft. Det har även blivit allt svårare att få tag på högkvalificerad arbetskraft, vilket också är en förklaring till varför företagen behållit arbetskraften.

LO resonerar att företagen har hamstrat personal och nu har stor arbetsstyrka att använda då efterfrågan börjar ta fart, men undviker att ta upp att det redan är problem i vissa kunskapsintensiva branscher att öka personalstyrkan. Det finns en för liten tillgång på högutbildad arbetskraft och behov av en fortsatt omställning till alltfler sådana jobb i branscher där andra fackliga organisationer dominerar, det vill säga tjänstemannafack.

Ekonomin och arbetsmarknaden går mot ökad andel avancerade tjänstejobb, inte minst inom företagstjänster samt vård- och utbildningstjänster.

Jag tycker att LO borde upplysa sina medlemmar om denna utveckling och hitta lösningar för omställning mot denna typ av jobb för att motverka utanförskap och den höga arbetslösheten, främst bland ungdomar.

Gästbloggare: Lena Hagman, chefekonom på Almega