Arkiv för mars 2011

Antal poster: 21

Bra besked om S-politik

Ekonomiska analyser · Kompetens · Offentlig marknad · Regelverk · Skatter · Tjänstesektorn · Valfrihet
Av Ulf Lindberg — 31 Mar 2011 14:03

Ulf Lindberg kommenterar Håkan Juholt och Tommy Waidelich utspel om (S) nya politik

A-kassan inte viktigast

A-kassa · Facklig verksamhet · Seminarium
Av Marie Silfverstolpe — 31 Mar 2011 12:03

I går var jag på ett seminarium som LO anordnade om arbetslöshetsförsäkringen. En norsk och en finsk forskare presenterade rapporter med innebörden att den fackliga organisationsgraden skulle påverkas om arbetslöshetskassorna i framtiden inte administreras av de fackliga organisationerna. Seminariet var ett inlägg i debatten kring utredningen om Hållbara Försäkringar. Just frågan om den fackliga organisationsgraden […]

Spännande debatt om webben

Seminarium
Av Stefan Koskinen — 29 Mar 2011 15:03

Har de nya aktörerna redan vunnit slaget om webben? Och hur ska papperstidningen överleva? Och är Public Service över hela Europa utsatt för kraftigt angrepp från de stora mediekoncernerna. Det blev en mycket spännande debatt som Almega i Göteborg anordnade i förra veckan.

Olyckligt att förslag dröjer

Arbetsmarknad · Arbetsmiljö · Kollektivavtal · Sjukfrånvaro
Av Marie Silfverstolpe — 29 Mar 2011 10:03

I dag kunde jag läsa artikeln Nya sjukregler dröjer – regeringen splittrad i DN. Den nya sjukförsäkringen har många fördelar, men det finns även en del nackdelar. Därför var det bra att regeringen har sagt att de ska se över reformen i de delar där tveksamheter förevarit. Men det är olyckligt att förslag till förändringar […]

Osund strategisk prissättning ett minne blott?

Konkurrens · Upphandling
Av Gästbloggare — 28 Mar 2011 12:03

Kammarrätten i Stockholm har i flera mål under februari och mars (se bl.a. 5913-10, 5915-10 och 5603-10) konstaterat att Stockholms Läns Landstings utvärderingsmodeller, som möjliggör för osund strategisk prissättning, strider mot de grundläggande principerna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Konkurrensverket forskar kring denna problematik och kommer att publicera en forskningsrapport i slutet av maj […]

Välj inte den enkla vägen

Kompetens · Lönebildning · Utbildning
Av Jonas Milton — 28 Mar 2011 09:03

Idag presenterade Lärarförbundet en undersökning som visar att deras medlemmar i kommunala skolor får den centralt framförhandlade lönen oavsett prestation. Högpresterande lärare på skolor som lever upp till uppsatta mål, får alltså samma löneökning som oengagerade lärare på skolor med svaga resultat. Lärarförbundet tycker att lärare på skolor som når uppsatta mål ska få högre […]

Konfliker måste uppmärksammas

Arbetsmiljö · Konflikt · Sjukfrånvaro
Av Marie Silfverstolpe — 25 Mar 2011 15:03

Läste just nu i Du och jobbet att sjukskrivning ökar efter bråk på jobbet. Hanna Hultin som är doktorand på Karolinska har tillsammans med ett antal meriterade kollegor gjort studien.  När sjukfrånvarodebatten var som intensivast var just frågan om bråk på jobbet skulle kunna godkännas som sjukfrånvaro. För mig är inte konflikter anledning till sjukfrånvaro […]

Det är tjänster som Sverige kommer att konkurrera med

Arbetsmarknad · Internationellt · Konkurrens · Tjänsteinnovation
Av Teresa Jonek — 25 Mar 2011 15:03

Igår var Johan Carlstedt, projektledare för IVAs storsatsning Innovation för tillväxt på Almegas näringspolitikiska enhet för att berätta om status i projektet och diskutera angreppssätt och tjänsters värde. IVA har ju en tung industritradition och självklart är det en stor utmaning att, när man nu ska formulera visioner och strategier för framtiden, verkligen tar hänsyn till […]

47 av 50 dåliga skolor är kommunala

Konkurrens · Utbildning · Valfrihet
Av David Wästberg — 23 Mar 2011 16:03

Företrädare för fyra av de största friskoleföretagen har skrivit en mycket läsvärd artikel om kvalitet i skolan. De visar med tydlighet att det inte är friskolorna som är problemet, utan bristande kvalitet i skolan. Tvärt om av de 50 sämsta skolorna på de nationella matteproven är 47 kommunala.

Rapport från Tillväxtdagarna

Arbetsmarknad · Hushållsnära tjänster · Kompetens · Konkurrens · Seminarium · Tjänstesektorn · Valfrihet
Av Karin Bäcklund — 18 Mar 2011 17:03

Jag har spenderat två dagar i Göteborg och på Tillväxtdagarna – dagarna som samlade alla som vill skapa bättre förutsättningar för lokal och regional tillväxt, entreprenörskap samt företagande enligt egen utsago från arrangörerna.

Page 1 of 3123